Les volgen

Handleiding

De handleiding, die iedere (!) student dient te bezitten, moet niet op voorhand worden aangekocht maar wordt tijdens de eerste lesdag in de klas aangeboden tegen contante betaling.

Lidmaatschap van de vzw Thaivlac

Om de Thaise taallessen lessen te kunnen volgen dient men gedurende het ganse lesjaar 2023-2024 lid te zijn van de vzw Thaivlac. Voor de periode van heden tot eind 2024 (!) bedraagt het lidgeld voor studenten slechts 15 euro. Studenten die op het ogenblik van hun inschrijving reeds lid waren van de vzw Thaivlac voor het jaar 2023, dienen slechts het lidgeld voor 2024 te betalen, namelijk 10 euro.