Wie zijn wij?

De “Thais-Vlaamse Cultuurvereniging” of verkort “Thaivlac”, is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft om buiten elke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging de kennis van de Thaise taal en de Thaise cultuur, gaande van het artistieke tot het culinaire, te promoten in België of enig ander land.

Ook het bevorderen van de integratie van Thaise mensen in België en van niet-Thaise mensen in Thailand, behoort tot de doelstellingen. De vzw zal eveneens trachten om de vriendschappelijke betrekkingen met Thailand te ontwikkelen en te verbeteren en dit zowel op cultureel, sociaal, economisch als toeristisch vlak.

De maatschappelijke zetel van de vzw Thaivlac is gevestigd te 2180 Ekeren (Antwerpen), Oostergeest 25/11, bus 3.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Lamphan Sanjamla
  • Ondervoorzitter: Patrick Kerremans
  • Secretaris: Rudy Beukelaers
  • Penningmeester: Lamphan Sanjamla
  • Educatief coördinator: Laurens Braes

Momenteel zijn de voornaamste doelen van de vzw Thaivlac het organiseren van Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden en het promoten en aanleren van Thaise klassieke dansen en volksdansen.

De leerlingen van de Thaise danslessen treden regelmatig op onder de naam “The Thai Belles”, de Thaise Schoonheden.