Overzicht cursussen

Beknopt overzicht van de cursussen, lesdagen, uren en prijzen van de Thaise taallessen georganiseerd door de vzw Thaivlac tijdens het lesjaar 2019-2020

Cursus voor Beginners (1e jaar), lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: 229 €

25 lessen, examen inbegrepen, op vrijdagavond, telkens van 19.00 tot 21.30u of zaterdagmorgen telkens van 11.30 tot 14.00u (minimum 15 - maximum 25 studenten per klas)

Cursus voor Gevorderden (2e jaar), lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: 279 €

25 lessen, examen inbegrepen, op donderdagavond, telkens van 19.00 tot 21.30u

Lesdata

De juiste lesdata voor het lesjaar 2019-2020 worden later nog medegedeeld. In de maanden november en december zijn er wegens het toeristische hoogseizoen in Thailand geen lessen.

Handleiding Thaise lessen (niet begrepen in het lesgeld): 49 €

De vzw Thaivlac beschikt over een eigen handleiding, speciaal gemaakt voor Nederlandssprekenden, die meer dan 250 pagina’s telt en het grootste deel van de leerstof voor beginners en gevorderden bevat. Fotokopieën die in de klas worden uitgedeeld zijn gratis.

De handleiding is ook apart verkrijgbaar voor niet-studenten. De prijs voor de twee boeken (“Thai spreken” en “Thai lezen en schrijven”) samen bedraagt 49 € (uitgave 2012). De kosten voor verzending in België of naar Nederland bedragen momenteel 12.50 €. Voor Nederland nemen wij een deel van de verzendingskosten te onzen laste.

Lidmaatschap van de vzw Thaivlac tot eind 2020 (!): 15 euro voor studenten

Om de lessen te kunnen volgen dient men gedurende het ganse lesjaar 2019-2020 lid te zijn van de vzw Thaivlac. Voor de periode van heden tot eind 2020 (!) bedraagt het lidgeld voor studenten slechts 15 euro.

Studenten die op het ogenblik van hun inschrijving reeds lid waren in 2019 dienen enkel het lidgeld voor 2020 te betalen, namelijk 10 euro.

De lessen hebben plaats in café Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6/1 2180 Ekeren.

Betalingen dienen te worden gedaan door overschrijving op rekening nummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code KREDBEBB) van de vzw Thaivlac, Oostergeest 25/11, bus 3, B-2180 Ekeren.