Overzicht cursussen

Beknopt overzicht van de cursussen, lesdagen, uren en prijzen van de Thaise taallessen georganiseerd door de vzw Thaivlac tijdens het lesjaar 2022-2023

Cursus voor Beginners (1e jaar), lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: €244*

25 lessen, examen inbegrepen, op vrijdagavond, telkens van 19.00 tot 21.30u of zaterdagmorgen telkens van 11.30 tot 14.00u (minimum 15 - maximum 25 studenten per klas)

Cursus voor Gevorderden (2e jaar), lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: €294*

25 lessen, examen inbegrepen, op zaterdagnamiddag, telkens van 14.00 tot 16.30u

Lesdata

De juiste lesdata voor het lesjaar 2022-2023 worden later nog medegedeeld. In de maand december zijn er wegens het toeristische hoogseizoen in Thailand geen lessen.

Handleiding Thaise lessen (niet begrepen in het lesgeld): €50

De vzw Thaivlac beschikt over een eigen handleiding, speciaal gemaakt voor Nederlandssprekenden, die meer dan 250 pagina’s telt en het grootste deel van de leerstof voor beginners en gevorderden bevat. Fotokopieën die in de klas worden uitgedeeld zijn gratis.

De handleiding is ook apart verkrijgbaar voor niet-studenten. De prijs voor de twee boeken (“Thai spreken” en “Thai lezen en schrijven”) samen bedraagt €50 (uitgave 2016). De kosten voor verzending in België of naar Nederland bedragen momenteel €12.50. Voor Nederland nemen wij een deel van de verzendingskosten te onzen laste.

Lidmaatschap van de vzw Thaivlac tot eind 2023(!): €15 voor studenten

Om de lessen te kunnen volgen dient men gedurende het ganse lesjaar 2022-2023 lid te zijn van de vzw Thaivlac. Voor de periode van heden tot eind 2023 (!) bedraagt het lidgeld voor studenten slechts €15.

Studenten die op het ogenblik van hun inschrijving reeds lid waren in 2021 dienen enkel het lidgeld voor 2022 te betalen, namelijk €10.

De lessen hebben plaats in café Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6/1 2180 Ekeren.

Betalingen dienen te worden gedaan door overschrijving op rekening nummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code KREDBEBB) van de vzw Thaivlac, Oostergeest 25/11, bus 3, B-2180 Ekeren.

 

*Bij elke inschrijving ontvangt de student een polo van Thaivlac.